VARUSTAMOPALVELUT

Osasto toimii varustamojen edustajana Porin satamassa (Mantyluoto/ Tahkoluoto). Tehtäviin kuuluvat varustamoiden, päällystön, miehistön ja lastinantajien tarvitsemien tietojen hankinta ja palvelut. Eri viranomaiset kuten tulli, satamalaitos ja luotsi ovat tärkeitä kumppaneita päivittäisessä toiminnoissa.

Oy Hacklin Port Service Ltd

Varustamopalvelut

Mäntyluoto FI-28880 Pori

24/7 Palvelu • Päivystävä agentti

Varustamopalvelut
Oy Hacklin Port Service Ltd